Näringslivet i Helsingborg har en lång historia av entreprenörskap. Stadens breda näringsliv öppnar möjligheter för affärer och tillväxt och företagsklimatet är idag bland det bästa i landet. Vår stad är uppbyggd av människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag. Exempel på detta är Helsingborgs näringslivsfrukostar som är ett företagsfokuserat samarbete som arrangeras av Helsingborgs stad, Svenskt Näringsliv, Handelskammaren och Företagarna. Här finns rätt nätverk och vi hjälper dig gärna! En gång om året arrangeras även HbgTalks – en heldag för och med näringslivet!

Foto: Peter Brinch