Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för visithelsingborg.com

Helsingborgs Stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur visithelsingborg.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visithelsingborg.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på ovan kontaktuppgifter så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Aria-uppmärkning

Vissa sidor på visithelsingborg.com är inte korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden ska göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare. Ett arbete för att åtgärda detta pågår och beräknas vara klart under 2023.

Bilder

Vissa bilder på webbplatsen saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.

Dokument

Det finns en pdf-fil på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassad och därför är svår att läsa med skärmläsare. Ett arbete med att åtgärda detta pågår.

Filmer

Arbetet med att texta filmer pågår och filmerna publiceras efter hand. Merparten av de filmer som är publicerade på webbplatsen är inte syntolkade.

Alla kartor på webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Kartor

Vi behöver åtgärda dessa brister:

  • Tillgängliga kontraster i komponenter och grafik.
  • Att enbart använda färg för att förmedla information, kartor behöver kompletteras med till exempel text.

Informationen hämtas från ett separat system. Vi kommer till rätta med bristerna genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av visithelsingborg.com.

Senaste bedömningen gjordes den 9 maj 2023.

Webbplatsen publicerades den 9 maj 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 maj 2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?