Corporate

I Helsingborg har besöksnäringen enats om en gemensam vision där staden ska bli Sveriges mest omtänksamma destination med driv året runt. För att nå dit behöver vi alla hjälpas åt! Har du tankar och ideér på hur vi kan utveckla Helsingborg ännu mer? Låt oss ta en kaffe tillsammans.

Aktuellt och Nyheter

Tillsammans är ledordet för vår destinationsstrategi Älska Helsingborg. Strategin är hela destinationens färdriktning mot 2030 med en gemensam vision, målbild och samsyn kring hur vår destination blir hållbar med en välmående och växande besöksnäring.

Strategin är uppdaterad inför 2024. Läs den gärna igen och häng med på resan.

Tillsammans får vi fler att Älska Helsingborg!

Fokusgrupper

I arbetet med destinationsstrategin arbetar vi tillsammans med näringen i fyra olika fokusgrupper för att aktivt förflytta destinationen mot våra målbilder. Grupperna träffas cirka 5-6 gånger per år och det är här vi tar fram aktivitetsplaner för varje år.

Vill du engagera dig i någon grupp? Kontakta Anette eller Evelina.

Marknad och Destinationsutveckling

I denna gruppen fokuserar vi på gemensamma marknadsaktiviteter, utveckling av destinationen och lokala ambassadörer.

Vill du engagera dig i denna gruppen kontakta Evelina.castro@helsingborg.se

Möten och Evenemang

Här ligger fokus på hur vi kan få fler konferenser med övernattning till Helsingborg.  Framförallt tittar vi på den danska marknaden.

Vill du engagera dig i denna gruppen kontakta Anette.lindstrup@helsingborg.se

Branschråd kompetens

Denna grupp är en del av det existerande branschrådet mot besöksnäring som finns i staden. Här arbetar vi för att öka samverkan mellan utbildning, stad och besöksnäring.

Vill du engagera dig i Branschrådet kontakta Emma.franklandgren@helsingborg.se

Destinationsutveckling

För att arbeta mot Älska Helsingborgs vision där vi strävar efter att bli en destination med driv året runt är cykling, kallbad och mat & dryck våra prioriterade utvecklingsområden.

Kallbad

Vi ser en stark växande trend både nationellt och internationellt där känslan av att utmana sig själv och uppleva något autentiskt är det som lockar. Helsingborg är en kallbadsdestination med stark historisk förankring som sträcker sig 150 år tillbaka i tiden. Detta har i sin tur lett till att staden idag har tre kallbadhus. Varje år i januari läggs extra fokus på kallbad genom det årligt återkommande evenemanget Kallbadsveckan vilket är ett tydligt exempel på hur kallbad synliggörs som reseanledning till staden.

Cykel

Cykelturisten kommer ofta utanför högsäsong vilket gör det till en utmärkt produkt att fortsätta utveckla. Helsingborg utgör ett viktigt cykelnav, då både Kattegattleden och Sydkustleden utgår härifrån. För att hjälpa besökare att hitta cykelvänliga boenden arbetar vi med den regionala certifieringen Bike Approved Accommodation.

Mat och Dryck

Under 2023 startar vi arbetet med att utveckla destinationen kring Mat och Dryck. Ofta pratar man om Skåne som Sveriges skafferi, vilket inte är så konstigt. Här finns alla förutsättningar för att leverera mat- och dryckesupplevelser i världsklass. Helsingborg och hela nordvästra Skåne har utvecklingspotential i att tillgängliggöra, paketera och sälja mat & dryck som en upplevelse året runt. I september/oktober 2023 görs en test med Mat och Dryck som tydlig reseanledning.

Alla bilder i biblioteket är fria att använda under licensen CC BY 2.5 både kommersiellt och redaktionellt, men bara i sitt rätta sammanhang där en tydlig koppling till Helsingborg ska framgå.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt besöksnäringsutskick och håll dig uppdaterad om vad som är på gång. Utskicket kommer då att landa cirka en gång per månad i din inbox.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för att [det formuläret ska användas till]. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte, och kommer att raderas när [ärendet är avslutat]. Läs om hur Helsingborgs stad hanterar personuppgifter.

Vi jobbar med destinationen Helsingborg. Kontakta oss gärna!

Helena Wennerström

Biträdande avdelningsdirektör

Ansvarig destinationsarbetet

Anette Lindstrup

Affärsutvecklare

Destinationsutveckling

Evelina Johnsson

Marknadsstrateg

Marknadsföring av destinationen

Hanna Myrbäck

Näringslivsutvecklare

Besöksservice och InfoPoints