Anes hus

Mitt i skogen finns ett litet hus med halmtak, som för många år sedan var ett arbetshem för arbetarna på Kronborg G-kanonfabriken.

Tillsammans med sin man poeten Johan Ludvig Heiberg tillbringade fru Heiberg sommaren 1847 på värdshuset i Hellebæk.

I sina memoarer ”Ett liv återupplevt i minnet”, skildrar hon entusiastiskt Hellebæk och dess omgivningar, och berättar livligt och entusiastiskt om sitt möte med ”Gamla Ane”.

De två träffades tillfälligt, och under sommaren uppstod en egendomlig vänskap mellan den förfinade stadsbon och veteranskådespelaren och den fattiga, envisa landsarbetarens hustru.

Svenska