Nyfiken på Campus Vänner

Genom föreningen Campus Vänner har du som student möjlighet att nätverka och presentera dig för företag och framtida arbetsgivare. Campus Vänners mötesplatser ger dig tillgång till rätt kontakter och du har också möjlighet att engagera dig i intressanta nätverk mellan näringsliv och akademi. Med hjälp av deras nätverksträffar och evenemang kommer arbetsgivare och studenter närmare varandra.

Vi frågade Ibrahim Matroud som studerar till civilingenjör hur Campus Vänner har hjälpt honom att få in en fot i näringslivet.

1. Hur har Campus Vänner gett dig möjlighet att samverka med näringslivet?                    
Campus Vänner har hjälpt mig som student att bredda mitt kontaktnät och våga ta steget att lära känna människor inom näringslivet. Många gånger har jag upplevt det svårt att på egen hand komma i kontakt med rätt personer på de företag jag är nyfiken på som arbetsgivare. Genom de evenemang som Campus Vänner arrangerar har det varit både smidigt och enkelt att komma i kontakt med de här personerna.

2. Vilka specifika initiativ eller event vill du lyfta som underlättar för studenter att få jobb?

Jag kan varmt rekommendera alla studenter att gå på nätverksminglet som arrangeras av Campus Vänner och Helsingborgs stad en gång per termin. Där får du chansen att lära känna olika företag, både nya och redan etablerade. Ett tips är att själv ta reda på vilka företag som finns inom den bransch du är intresserad av. Det ökar dina möjligheter att skapa rätt kontakter!

3. Vilka fördelar ser du som student med att samarbeta med näringslivet?

Eftersom jag studerar till ingenjör innebär min roll i arbetslivet ett stort ansvar, och det är ett ansvar som många företag och kommuner inte vill låta en nyutexaminerad student axla. De söker hellre erfarna ingenjörer. Ett sätt att ta sig förbi problemet är att utnyttja möjligheten att praktisera under studietiden för att samla på sig erfarenhet och kontakter som sedan underlättar jobbsökandet. Genom att delta i Campus Vänners event kan du lättare komma i kontakt med fler praktikmöjligheter.

4. Vilka råd skulle du ge till andra studenter som vill dra nytta av samverkan med näringslivet?

Delta i så många event du kan!

Var nyfiken. Ställ frågor och försök lära dig så mycket som möjligt om företagen och vad de erbjuder. Ha ett öppet sinne och delta med ett leende och ödmjukhet så kommer företagen att öppna upp sig för dig. Ofta spelar attityden du har större roll, än din erfarenhet och kompetens.

Fick du hjälp av informationen på sidan?