Rapport summerar 2023

Helsingborg är en stark enad besöksnäring med tydligt driv framåt. Detta visades extra tydligt under förra året med flera kvitton på framgång genom exempelvis rekord i gästnätter, rekordökning på danska gästnätter, finalplats i European Capital of Smart Tourism, lyckade evenemang och kampanjer och en ny bokningsplattform som samlar hela vår destinations utbud.

Vi vet att besöksnäringen attraherar investeringar till en plats, skapar arbetstillfällen och bidrar till en plats välfärd och utveckling. Med rapporten vill vi att fler ska förstå betydelsen av turism och besöksnäring för en plats.

Läs rapporten här.