Premiär – Svenska Destinationsdagarna i Helsingborg

Kvällsbild över norra hamnen. Segelbåtar i hamnen och det lyser fint i fönsterna.

Sveriges destinationer kraftsamlar och lanserar Svenska Destinationsdagarna!  

Torsdagen den 11 till fredagen den 12 april genomförs för första gången Svenska Destinationsdagarna i Helsingborg. Bakom initiativet står de tre nationella nätverken; SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organisations), SNED (Swedish Network of Event Destinations) och SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus). Tillsammans representerar de medlemmar från de större destinations-, event- och mötesorganisationerna på kommunal nivå.  

Samtidigt som Sveriges kommuner i allt större utsträckning börjar uppmärksamma betydelsen av den lokala besöksnäringen, möten och evenemang i arbetet med hållbar platsutveckling har de tre nätverken under flera år arbetat parallellt med att driva för medlemmarna aktuella frågor i syfte att skapa bättre förutsättningar för destinationers utveckling av hållbar turism, mötes- och evenemangsindustri på den lokala platsen.  

Destinationsdagarna genomförs nu för första gången i Helsingborg och har som mål att samla verksamma personer från svenska destinationsorganisationer, som kommuner och lokala destinationsbolag.  

– ”Tanken är att Svenska Destinationsdagarna ska bli ett tydligt avstamp i hur vi bättre samordnar våra nätverk. Destinationsutveckling, möten & evenemang går hand i hand när vi utvecklar våra lokala platser” – säger Sofie Lidholm, ordförande SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organisations).  

Det är på den lokala platsen, ofta i nära dialog och samarbete mellan destinationsorganisationer och besöksnäring som utveckling av det lokala näringslivet sker. Evenemang tillskrivs allt större betydelse, inte bara för att locka besökare till en plats, men också för att bygga stolthet och stärka attraktionskraften.  

– ”Det blir alltmer uppenbart att vi behöver knyta starkare band mellan medlemmarna i de olika nätverken för att få till ett bredare erfarenhetsutbyte. Men också för att enas kring en gemensam röst mot lokala beslutsfattare och nationella aktörer som Visit Sweden, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Tillväxtverket med flera. Vår förhoppning är att många destinationer tar tillfället i akt och deltar under de Svenska Destinationsdagarna” – säger Patrik Tengwall, ordförande SNED (Swedish Network of Event Destinations).  

Möten och större kongresser är en viktig motor för bland annat den lokala hotellnäringen, men inte minst för att attrahera talanger och skapa samarbeten lokalt.  

– ”Tillgång till tillförlitlig och kontinuerlig data, marknadsföring som stärker varumärket Sverige men även effektiva och klimatsmarta transportlösningar är några av de frågor som alla tre nätverken driver. Under Svenska Destinationsdagarna får vi möjlighet att forma samarbetet framåt” – säger Anna Lilja, ordförande SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus).  

Om Svenska Destinationsdagarna Svenska Destinationsdagarna är ett tvådagars branschmöte som genomförs för första gången torsdagen den 11 till 12 april i Helsingborg. Utöver relationsbyggande mellan svenska kommuner och lokala destinationsbolag erbjuds ett omfattande program med bland annat omvärldsbevakning, framtidsspaningar, case studies, panelsamtal och föreläsningar av inbjudna externa talare. Svenska Destinationsdagarna har för närvarande 192 anmälda deltagare med representation från 45 svenska destinationer. 

Svenska Destinationsdagarna välkomnar även deltagare utanför de tre nationella nätverken. Ta del av programmet här och information om anmälan.