Familjen Helsingborg går in i partnerskap med Visit Skåne

Vybild Mölle

Skåne kraftsamlar kring den internationella marknadsföringen. Hela Familjen Helsingborg bestående av elva kommuner går in som delregion i samarbetet mellan Visit Skåne och de skånska kommunerna. Därmed har samarbetet Ett skånskt partnerskap under senaste året gått från nio till 22 kommuner, av Skånes samtliga 33 kommuner.

Ett Skånskt Partnerskap syftar till att främja turismnäringens hållbara utveckling i Skåne med hjälp av framför allt gemensamma internationella marknadsföringsstrategier.

– Initiativet kommer märkbart att påverka näringen i positiv riktning när det blir enklare att samverka kring marknadsföringen gentemot internationell press men också när det gäller hållbar turism och teknik. Den starka förhoppningen är att resandet till Skåne kommer att växa när vi kan samla oss. Våra besökare har en fantastisk del av Sverige att utforska, och de vill göra det helt utan att tänka på gränser, säger Helena Wennerström, biträdande kommunikations- och näringslivsdirektör i Helsingborg.

Fakta
Familjen Helsingborg består av kommunerna: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Läs hela pressmeddelandet här