Omsorg och stöd

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp från kommunen. Det gäller också dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd, har problem med missbruk eller vill anmäla att någon far illa.

Sjukhus, hälsocentraler och tandläkare

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp från kommunen. Det gäller också dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd, har problem med missbruk eller vill anmäla att någon far illa.

Borgerlig vigsel

Vill ni gifta er borgerligt i Helsingborg?  Det kan ni enkelt boka själva.

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Ni bokar vigseln i tre steg.