Kan ChatGPT & AI förenkla och förbättra?

AI bild med en människa

Den 13 juni hade Familjen Helsingborg och ALMI ett webinar om ChatGPT och AI. Detta för att så ett frö till att faktiskt börja använda den nya tekniken som finns tillgänglig för alla.

Vill du lyssna in till webinariet så finns det inspelat här: https://youtu.be/3t8e2b9gUKc

AI bild med en människa