Badkulturen har onekligen gamla anor i Helsingborg. I nästan 150 år har det funnits kallbadhus i staden, och få helsingborgare kan tänka sig sin stad utan dem. Utmed kustremsan från norr till söder finns tre kallbadhus: Pålsjöbaden, Kallis och Rååbaden. Dessutom ordnas varje år den populära Kallbadsveckan där du med Badpass bada på alla tre, lyssna på intressanta föredrag om kallbad och mycket mer.

Pålsjöbaden benämndes först ”det Follinska badhuset”, eftersom det uppförts av familjen Follin. Badet var inte direkt ensamt i området – det fanns flera privata badbryggor och hytter vid den här tiden, men Pålsjöbaden är den enda som står kvar idag. 1912 blev kallbadhuset tillgängligt för allmänheten.

Kallis, kallbadhuset på Gröningen, har anor från 1865 men den nuvarande formen designades av arkitekten Jeppe Hagaard Andersen år 2012. Kallis ligger på bekvämt gångavstånd från flera av stadens hotell.

Rååbadet ligger en bit norr om Råå småbåtshamn, i de gulmålade träbyggnaderna som ligger utsträckta längs stranden. Här har man kallbadat sedan 1897 men först 1946 kom den första bastun på plats.

 

Bild: Lisa Wikstrand