H22 City Expo är Helsingborgs stora innovations- och välfärdssatsning mot en internationell stadsmässa sommaren 2022. Men H22 är också resan dit och den fortsatta färden in i framtiden. H22 är mängder av spännande lösningar som ska ge människorna i Helsingborg högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

Samhället står inför utmaningar. De offentliga intäkterna kommer att minska och fler kommer att vilja bosätta sig i attraktiva städer som Helsingborg. Vi vill samtidigt ha ökad livskvalitet och ännu bättre service. Och det här går att lösa! Men då behöver vi andra sätt att tänka, smartare teknik och nya lösningar och tjänster. Det är det som H22 handlar om.

Det här kan ingen göra på egen hand. Därför är H22 också en plattform för samarbete mellan såväl globala som nationella partners, invånare, föreningsliv, organisationer, näringsliv och akademi. Aktörer som alla vill och kan bidra till en smartare och mer hållbar stad med hög livskvalitet.

 

Här nedan hittar du fria bilder att använda och även fler förslag på texter i dokumenten längre ner.