År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar.
Tillsammans kan invånare, näringsliv, förvaltningar och kommunala bolag göra skillnad.

Genom kloka val och beslut, kan vi vara med och vända klimattrenden och skapa en hållbar framtid. Helsingborg vill agera drivande i arbetet för klimatomställning. Vi vill inte bara ta ansvar lokalt, utan även vara ett föredöme globalt. Vi vill skapa utrymme för nya etableringar på ett hållbart sätt och uppmuntra klimatsmarta innovationer, grön export, gröna kontor och återvinning.

Helsingborg ska utvecklas mot en livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och är i balans med naturen. Det är en del av Helsingborgs stads vision och vi arbetar på olika sätt för att nå dit.

Helsingborgs stad har utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i kategorin större städer och kommuner nära större stad. 2020 är det fjärde året i rad och femte året totalt som Helsingborg fått utmärkelsen, en position som vi är stolta över och vill behålla.