<< Tillbaka till visithelsingborg.com

Utvecklingsprojekt

Konkurrensen mellan alla destinationer som finns runt om i världen är stenhård. Arbetet med att utveckla Helsingborg till en attraktiv och tillgänglig besöksdestination året runt är därför en viktig förutsättning för att skapa lokal tillväxt inom besöksnäringen.

Vi på Turism- och destinationsutveckling har det strategiska och operativa ansvaret för att driva just den här utvecklingen, både mot den nationella och internationella marknaden med fokus på höst, vinter och vår. Det här gör vi i samverkan med lokala/regionala aktörer, företag och organisationer. Vi fångar upp, initierar, planerar och driver olika projekt och strategiska frågor i syfte att utveckla Helsingborg som en besöksdestination och vi är involverade i flera spännande lokala och regionala utvecklingsprojekt, som du kan läsa mer om här.

Vill du veta mer om något av projekten nedan, eller hur du kan vara en del av dem?
Kontakta Anette Lindstrup, anette.lindstrup@helsingborg.se

Kallbadsveckan 2019 – Nytt evenemang

I samarbete med Helsingborgs tre kallbadhus, Kallis, Pålsjöbaden och Rååbadarna, planerar vi in en ”Kallbadsvecka” den 31 jan – 6 februari. Det här evenemanget vänder sig till både invånare, men också till våra besökare utifrån och är tänkt att bli ett årligt återkommande evenemang.

Kallbadsveckan är ett bra exempel på hur vi kan arbeta med att skapa nya evenemang och nya reseanledningar till Helsingborg utanför den traditionella högsäsongen. Tillsammans med lokala aktörer och besöksnäringen utvecklar vi en redan befintlig stark produkt och paketerar den tillsammans med boende, restauranger, shopping och övriga upplevelser i Helsingborg och skapar på så vis en attraktivitet kring Helsingborg även vintertid. Förutom att öka antalet besökare till Helsingborg, syftar också evenemanget på att skapa en stolthet bland invånare om att vi har en unik upplevelse i Sverige, med tre kallbadhus på en och samma plats. Vi vill också sprida kunskapen om kallbadets hälsofrämjande effekter och få fler att prova på kallbad. Mer information på kallbadsveckan.se.

Upplevelsekort – Ny produkt 2019

I vårt arbete med att skapa en besöksdestination som är attraktiv och tillgänglig året om, är det viktigt att vi enkelt kan synliggöra ett aktuellt utbud och göra destinationen säljbar mot våra besökare. Ett exempel på detta är att skapa ett gemensamt upplevelsekort för hela destinationen och som är relevant efter säsong/årstid. En produkt som vi kan fylla med aktuellt innehåll och som skapar ett mervärde för besökaren, samtidigt som vi skapar merförsäljning till destinationen.

Det här är en produkt som är tänkt att säljas direkt till besökaren via alla besöksmål och InfoPoints, men också kunna paketeras ihop med hotell och andra boendeanläggningar. En annan målgrupp är också mötes- och evenemangsdeltagare. 

Upplevelsekortet är fortfarande i idéstadiet, men kommer att arbetas vidare med under 2019.

Cykelturism – Fortsatt utveckling 2019

Intresset för cykling ökar konstant, både nationellt men också internationellt. Helsingborg är start och mål för Sveriges första nationella cykelled, Kattegattleden, som dessutom blev utnämnd till Europas cykelled 2018. Tillsammans med övriga kommuner längs med Kattegattleden och inom Familjen Helsingborg, kommer vi under 2019 fokusera på att utveckla alternativa sträckor till huvudleden. Vi tittar på vad som finns utanför leden och som skulle kunna vara värt en ”omväg”. Det här är ett bra sätt att behålla cykelturisterna i vår region och få fler aktörer och verksamheter att få ta del av de cykelturisterna vi har.

En annan viktig del i utvecklingen av cykelturism är också att skapa en cykelvänlig destination. Allt ifrån bra skyltning, god tillgång till service och till att kunna förvara sin cykel tryggt i samband med besök på restauranger och boende över natten.

Sportfiskeveckan 2020 – Förslag till nytt evenemang

Öresund och vattnet utanför Helsingborg är bland det bästa fiskevattnet i Sverige. Både havs- men också kustfisket och vi har många sportfiskare som besöker Helsingborg, men som vi inte har någon relation till idag.

Sportfiskeförbundet Region Syd arbetar just nu med en ansökan om ett leaderprojekt gällande ”Öresund som en sportfiskedestination” som bl. a syftar till hållbar utveckling av fisket i Öresund, men också hur sportfisket kan bidra till att utveckla besöksnäringen i Helsingborg. I samarbete med Sportfiskeförbundet Region Syd tittar vi också på möjligheten att skapa ett nytt årligt återkommande evenemang gällande sportfiske ur ett hållbarhetsperspektiv, ”Sportfiskeveckan 2020” som är tänkt att ligga någon gång mellan januari – mars.

Helsingborg har alla möjligheter att positionera sig som en sportfiskedestination där vi har möjlighet att paketera fiske med god mat, bra boende och andra aktiviteter.