fbpx

<< Tillbaka till visithelsingborg.com

Marknadsföring och kommunikation

För att stärka Helsingborgs attraktionskraft och öka kännedomen om våra besöksmål och evenemang marknadsför och säljer vi vår stad i olika kanaler. Vi gör det i bred samverkan med andra aktörer, då alla som bor och verkar här gynnas av att vår besöksnäring växer.

Drivkrafter och vår kommunikationsstrategi

Helsingborg ska vara en stad och en plats som förknippas med livskvalitet, känslan av ”det goda livet”.
Ordet livskvalité är inte något vi själva har kommit fram till, utan är följden av en drivkraftsanalys som staden tagit fram tillsammans med Lunds universitet, varför människor bor, arbetar och väljer att besöks oss. Det gemensamma ordet för samtliga målgrupper är att man upplever hög livskvalitet.
Livskvalitet ur ett besöksperspektiv är att njuta, må bra och göra lustfyllda saker.
För att använda en genväg till den känslan lånar vi begreppet ”weekend”. Vi menar att ”weekend” skapar en omedveten koppling till just njutning, välmående och meningsfulla aktiviteter. Med ”weekend” menar vi inte den tidsmässiga perioden från fredag till söndag, utan känslan kopplat till ”weekend”.

För att förstärka vår kommunikation har vi tagit fram konceptet WKND by HBG. Konceptet är fritt att använda av alla som arbetar mot besökare och för att hjälpa dig har vi tagit fram en verktygslåda som ni själva kan använda om ni vill bygga just er weekend. Du hittar den här.

Kanalstrategi

Upplevelsekonsumtion ökar och vi vill ha ut mer av varje resa. ”Tipsa” och ”dela” kulturen är vida utbredd inom resebranschen. Under mitt besök vill jag dokumentera och dela mina upplevelser. När jag kommer hem berättar jag om min upplevelse och tipsar i olika kanaler.
För oss blir det därför viktigt att ha en hög närvaro i de kanaler där våra besökare finns. Det handlar det framför allt om att inspirera i icke ägda kanaler såsom sociala medier, att arbeta med influencers, nativeartiklar o.s.v.

Vår gemensamma målbild

2020 är Helsingborg en top of mind destination året runt samt en destination som man rekommenderar till andra och längtar tillbaka till.

Vill du bli partner till oss?

Idag jobbar vi med flera partners. Vill du bli en av dem?
Kontakta Helen Back på telefon 072-974 78 96, eller helen.back@helsingborg.se

Internationell marknadsföring