Träd – en vandring i den svenska skogen

Gunnar Wetterberg, historikern i Fråga Lund och På Spåret-vinnare, berättar om hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar.
Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och i skogens framtid som kolsänka.

Datum/tidpunkt
Datum Tid

Besök webbplats