Visa omtanke- håll ut och håll avstånd

Coronapandemin är ett fortsatt pågående hot, även om vi har en relativt lugn utveckling i Skåne. Det är nu viktigt att vi alla håller ut och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kanske framför allt att hålla avstånd till varandra.

Region Skåne definierar det rekommenderade avståndet till två meter. Här krävs ingen millimeterprecision, men det är ett bra avstånd att försöka hålla när omständigheterna tillåter det. Helsingborgs stad arbetar för att sprida det här budskapet till så många som möjligt – med en helsingborgsk twist.

Två meter, hur långt är det?

Det kan vara svårare än du tror att föreställa dig hur långt två meter egentligen är, vilket är varför våra sociala medier nu svämmar över med olika förtydligande exempel. I Helsingborg definierar vi helt enkelt två meter som 15 stycken bulle med bulle, denna klassiska nordvästskånska delikatess!

Vi sprider budskapet i stadsmiljön och på sociala medier

Nu arbetar vi för att påminna alla helsingborgare om vikten av att hålla avstånd, och vad två meter egentligen betyder för oss helsingborgare. I stadsrummet och i våra parker och grönytor hittar du därför skyltar och vepor med just det här budskapet.

Vi sprider även budskapet på våra sociala medier, där vi samarbetar med Daniel Glantz Persson, grundare av Bulle med bullen-dagen. Du har kanske redan sett honom i flödet? Om inte, så hittar du filmklippen som vi har gjort här nedanför.

Om vi alla hjälps åt så kan vi fortsätta att hålla nere smittspridningen i Helsingborg och ge vår vårdpersonal de bästa förutsättningarna att hantera pandemin. Tack för att du visar omtanke!

Mer information om coronaviruset.

Årets Sommarkampanj FAQ

Varför tipsar ni om platser där det redan nu befinner sig mycket folk?  

Årets sommarkampanj lyfter några av de ställen vi vet att många helsingborgare tycker mycket om. Det är platser utomhus och där ett stort antal människor kan röra sig utan att behöva trängas. Men självklart kan det bli trångt även där det finns mycket plats. Vi har fysiska skyltar utplacerade vilka uppmanar människor att tänka på att hålla avstånd. I kampanjen tipsar vi även om många andra ställen, små pärlor och smultronställen där det (oftast) inte är trångt. Skulle ni komma till en plats där det är mycket folk, välj en annan plats den här gången. Staden är full av härliga platser, från Rydebäck i söder till Domsten i norr.  

Vad ska jag göra om jag upplever att det är trångt någonstans, till exempel en uteservering?  

Om du upplever att en matservering inte säkerställer att gästerna kan hålla avstånd på ett säkert sätt kan du anmäla det till oss via kontaktcenter@helsingborg.se eller appen ett bättre Helsingborg. Miljöförvaltningen utövar löpande tillsyn av företag som serverar livsmedel och kan då besöka företaget i fråga och se om något behöver göras för att minska risken för smittspridning. Viktigt att veta är dock att miljöförvaltningen inte kontrollerar om personer sitter för tätt eller är för nära varandra, de tittar enbart på hur företaget agerar och vad som gjorts. På andra platser har vi satt upp skyltar och där hoppas vi att människor tar sitt ansvar och håller avstånd.  

Om det är en allmän sammankomst, som en demonstration, behöver man ha polistillstånd. Där gäller dessutom en regel om max 50 personer. https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/ På polisen.se kan man också läsa om hur en ”folksamling” definieras.  

Hur säkerställer Helsingborgs stad att det hålls avstånd på platserna?  

Vi har satt upp skyltar på många platser; stränder, parker, grönområden, Helsingborg C m.m och arbetar dessutom med en digital kampanj om att hålla avstånd (15 bulle med bulle är lika med 2 meter). Vi sprider även information som Region Skåne eller Länsstyrelsen ber oss att föra vidare till allmänheten och har information på stadsbussar. Men, i slutändan är det inte staden som säkerställer att avstånd verkligen hålls. Det är du och jag, och alla andra som vistas i vår stad. Vi måste alla ta vårt ansvar och se till att vi inte sprider smitta vidare. Hålla oss hemma när vi är sjuka, vara noga med handhygien och hålla fysiskt avstånd i butiker, på torg, stränder etc.  

Svenska